เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๖ : ดวงใจกับความรัก: Duang chai kap khwam rak (never Mind the Hungry Men’s Blues)
จำนวนผู้เข้าชม 481

ดวงใจกับความรัก: Duang chai kap khwam rak
(never Mind the Hungry Men’s Blues)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๖

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๖ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒4๙๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในงานเฉลิมพระชนมพรรษาปีนั้น (วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐) หลังจากได้เสวยพระกระยาหาร และนักดนตรีได้รับประทานอาหารแล้ว ทรงพระราชทานชื่อว่า Never Mind the H.M. Blues เป็นการตอบปริศนาคำทายที่ว่า H.M.แปลว่าอะไรต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาไทย

         

Royal Composition Number 6

          The sixth royal musical composition came in 1947 as a sequel to H.M. Blues. His Majesty tasked His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri to write the English lyrics to the tune at his birthday party that year (Saturday, 6 December 1947) after he and members of the band had their supper. His Majesty named the new tune Never Mind the H.M. Blues as the answer to the quiz. He later had the Thai lyrics composed by Prince Chakrabhand as well.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.