เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5 : ชะตาชีวิต: Chata Chiwtt (H.M. Blues)
จำนวนผู้เข้าชม 2238

ชะตาชีวิต: Chata Chiwtt (H.M. Blues)

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกวาระหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัว ครบ 20 พรรษาในพุทธศักราช 2490 ข้าราชการ นักเรียน และคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองติดต่อกันหลายวัน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2490มาตั้งวงเล่นดนตรีที่พระตำหนัก วิลลาวัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีด้วย ในงานมีการขายลอตเตอรี่สำหรับช่วยคนจน นอกจากการออกลอตเตอรี่แล้ว มีการทายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่ H.M. Bluesว่า H.M. แปลว่าอะไร ผู้ที่จะทายต้องซื้อกระดาษสำหรับเขียนคำทายใบละครึ่งฟรังก์ วงดนตรีบรรเลงเพลงให้ผู้ร่วมงานเต้นรำโดยไม่หยุดพัก ระหว่างเลี้ยงอาหารว่างตอนดึกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่ H.M. Bluesเนื้อเพลงมีใจความว่า

          “คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เล่นดนตรีต่างก็อิ่มหนำสำราญกัน แต่พวกเราที่กำลังเล่นดนตรีต่างก็หิวโหย และไม่มีแรงจะเล่นต่อไปอีกแล้ว...”

          ในงานไม่มีผู้ใดทายชื่อถูกเลยสักคนเดียว สำหรับคำร้องภาษาไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ              ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ประพันธ์ แต่เนื่องจากในเวลานั้น คำร้องภาษาอังกฤษไม่ได้พระราชทานลงมา เพราะต้นฉบับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ดร.ประเสริฐ จึงใส่คำร้องภาษาไทยที่มีความหมายออกมาคนละแบบ ภายหลังพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไขคำร้องด้วย

 

Royal Composition Number 5

          The fifth royal composition was written after His Majesty the King'saccession to the throne and returned once more to continue his studiesin Switzerland . He gave the tune to His Royal Highness Prince ChakrabhandPensiri to work on the lyrics in English. On His Majesty's 20 th birthdayanniversary in 1947 , officials , students and Thai residents in Switzerlandjointly held celebrations for several consecutive days. On Saturday, 6 December 1947 , some formed a band to play at villa Vadhana,the royal residence in Lausanne and His Majesty joined the band.At the party , lotto was sold in aid of the needy. Besides , fund was raised byinviting party-goers to guess what H.M. in the new royal composition ,H.M. Blues meant. Participants bought the ticket to write their answersat half a franc each. The band played non-stop for people to dance.At the late evening supper , His Majesty asked Prince CharabhandPensiri to sing the lyrics of the new composition as the answer to thequiz . The lyrics were:

“ ... We've got the Hungry Men's Blues.You 'll be hungry too , if you' re in this band. Don't you think that our music is grand?We've got the Hungry Men's Blues.You've eaten now all of you.We'd like to eat with you too,That's why we've got the H.M. Blues...”

          No one at the party got the correct answer to the quiz . As for thelyrics in Thai, His Majesty entrusted Professor Dr. Prasert Na Nagara withthe task. But as the English lyrics were still in Switzerland , Dr.Prasertmade a completely different interpretation with the Thai lyrics.His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri later helped adjustingsome words in the Thai lyrics to suit the tune.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.