ความรู้การสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม - ความรู้ด้านการสร้างประติมากรรมนูนสูง - นูนต่ำ
จำนวนผู้เข้าชม 268