ความรู้การสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม - ความรู้ด้านการหล่อ ระฆังแบบโบราณ
จำนวนผู้เข้าชม 241