ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “นาค สัตว์ในตำนาน เอกลักษณ์ประจำชาติไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
วันที่ประกาศ : 20/02/2566 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 57

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “นาค สัตว์ในตำนาน เอกลักษณ์ประจำชาติไทย” วิทยากรโดย นายภูวนารถ สังข์เงิน นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ, นายชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ และนายทัตพล พูลสุวรรณ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.