ขอเชิญรับชม Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “เกร็ดประวัติศาสตร์ประณีตศิลป์สยาม ณ หมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”
วันที่ประกาศ : 28/09/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 766


          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “เกร็ดประวัติศาสตร์ประณีตศิลป์สยาม ณ หมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” วิทยากรโดย นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ) และ นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.
          ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และชมย้อนหลังได้ทาง Youtube : กรมศิลปากร