การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชุด "เทิดไท้องค์ราชินี จักรีสยาม"
วันที่ประกาศ : 03/06/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 160Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.