ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
จำนวนผู้เข้าชม 1649

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ขอนำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดสร้างโดยกลุ่มจิตรกรรม รวมถึงผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ ที่จัดสร้างโดยกลุ่มประติมากรรม กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา และกลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ ช่างศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.