วันเสาร์อย่าเหงาอยู่ที่บ้าน...มาเดินเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...ถ่ายภาพมุมสวย ๆบรรยากาศดี ๆกันจ้า
วันที่ประกาศ : 27/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 91

วันเสาร์อย่าเหงาอยู่ที่บ้าน...มาเดินเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...ถ่ายภาพมุมสวย ๆบรรยากาศดี ๆกันจ้า
โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
-ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง
-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
-ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
-สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
-เจ้าหน้าที่หมั่นเช็ดทำความสะอาดราวจับหรือจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ