รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 -24 ธันวาคม 2558 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนด้านการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีในอาเซียน โดยการลงพื้นที่ ณ วัดพู แขวงจำปาสัก
วันที่ประกาศ : 23/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 22