รายงานดารเดินทางไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2558 โครงการ ASEAN +3 Cultural Heritage Forum 2015
วันที่ประกาศ : 23/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 20