กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 14/10/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 44

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อฆ่าเชื้อโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.