ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูภาพเล่าเรื่อง การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ (กท.๗๙.๒)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 144ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่อง

การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ [กท.๗๙.๒] ศิลปะ รัตนโกสินทร์

ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ)

ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม.

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ


Manuscript Cabinet on pig-legged stand with a scene depicting the third and grand council of Buddhists held to revise the Tripitaka or the Buddhist canon. [BK.79.2]

Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern)

H. 245 cm. W. 90 cm.

Custodian: National Library, BangkokStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.