ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูภาพเล่าเรื่อง พระพุทธโฆษะไปลังกา ตามคัมภีร์มหาวงศ์ พงศาวดารลังกา (กท.๗๙.๑)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 149ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่อง

พระพุทธโฆษะไปลังกา ตามคัมภีร์ มหาวงศ์พงศาวดารลังกา [กท.๗๙.๑]

ศิลปะ รัตนโกสินทร์

ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ)

ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม.

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ


Manuscript Cabinet on pig-legged stand with the scene of Buddhagosa, an eminent monk visiting Sri Lanka according to Mahavamsa, the Buddhist literature of Sri Lanka (BK.79.1]

Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern)

H. 245 cm. W. 90 cm.

Custodian: National Library, BangkokStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.