ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูภาพเล่าเรื่อง การทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑ (กท.๗๙)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 142

กท.๗๙  ตู้ขาหมู  (ตู้แฝด ๔ ใบ)กท.๗๙
  ตู้ขาหมู  (ตู้แฝด ๔ ใบ)

ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ

ลักษณะลาย   ตู้ลายรดน้ำ ตกแต่งภาพเล่าเรื่องอันเนื่องด้วยพุทธศาสนาเรื่อง ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาตอนหนึ่ง  ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว คือ การทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๑ - ๓  จนกระทั่งถึงสมัยพระพุทธโฆษะ ตั้งแต่ พ.ศ. ๑ - พ.ศ.๑๐๐๐ เป็นที่สุด  เขียนภาพเล่าเรื่องเพียง ๒ ด้าน

ตู้ กท.๗๙ นี้มีทั้งหมด ๔ ตู้ คือ กท.๗๙ กท.๗๙.๑ กท.๗๙.๒ และกท.๗๙.๓ ตู้ทั้ง ๔ ใบนี้วางเป็นกลุ่มทำนองเดียวกับตู้แฝด ๔ ใบ คือ ด้านข้างและด้านหลังของตู้ทั้ง ๔ ใบนี้อยู่ชิดกัน และตกแต่งภาพเล่าเรื่องสืบเนื่องกันทั้ง ๔ ตู้

เสาขอบตู้ เขียนลายรักร้อยดอกไม้ประดิษฐ์อย่างใหม่และลายกรวยเชิงใบเทศ
เสาขาตู้ เขียนลายกรวยเชิงใบเทศประดิษฐ์อย่างใหม่
ขอบบน ขอบล่าง เขียนลายก้านต่อดอกเครือเถา และลายบัวใบเทศประดิษฐ์อย่างใหม่
เชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์ เหนือจมูกสิงห์เขียนเถาของดอกพุดตานคดโค้งแบบลายของชาวยุโรป และเขียนลายดอกพุดตานเต็มเนื้อที่ของปากสิงห์ 

ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่องการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑ [กท.๗๙] ศิลปะ รัตนโกสินทร์ ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ) ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม.
ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ

Manuscript Cabinet on pig-legged stand is painted with scene depicting the first grand council of Buddhists held to revise the Tripitaka or Buddhist canon. [BK.79] Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and the decorative

technique called Lai Rot Nam

(splashed water pattern)

H. 245 cm. W. 86 cm.

Custodian: National Library, Bangkok

https://heritage.asean.org/view/NLT/NLT_BK79#mode=browse
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.