ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูภาพเล่าเรื่องการ ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒, ๓ (กท.๗๙.๓)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 135ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมู ภาพเล่าเรื่องการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒
, [กท.๗๙.๓]

ศิลปะ รัตนโกสินทร์

ไม้ ลงรักปิดทอง (ลายรดน้ำ)

ขนาด สูง ๒๔๕ ซม. กว้าง ๙๐ ซม.

ประวัติ สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ

Manuscript Cabinet on pig-legged stand with the a scene depicting the second and third grand councils of Buddhists held to revise the Tripitaka or the Buddhist canon. [BK.79.3]

Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and the decorative technique called Lai Rot Nam (splashed water pattern)

H. 245 cm. W. 90 cm.

 

Custodian: National Library, BangkokStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.