กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 01/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 177

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ หลังจากปิดการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามมาตรการการป้องกันการแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.