ขอเชิญรับชมเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การระบาดของโรค..ในอดีตของดินแดนล้านนา"
วันที่ประกาศ : 28/08/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 219

ขอเชิญรับชมเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การระบาดของโรค..ในอดีตของดินแดนล้านนา" วิทยากร โดย  อาจารย์เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ และอาจารย์ภูเดช แสนสา ดำเนินรายการโดย นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ได้ที่ https://www.facebook.com/nl.chiangmai/videos/539760333802359