ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๔ (ค.ศ. ๑๘๔๐ - ๑๘๔๑)
จำนวนผู้เข้าชม 1096

  • ย้อนกลับ
  • ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๔ (ค.ศ. ๑๘๔๐ - ๑๘๔๑)
ชีวิตความเป็นอยู่ใน ก รุ ง ส ยา ม
ในทัศนะของชาวต่างประเทศ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๔

Narrative of a Residence in Siam
1840 - 1841
โดย
Frederick Arthur Neale
เรือเอกหญิง ลินจง สุวรรณโภคิน
แปลและเรียบเรียง
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่
พุทธศักราช ๒๕๖๔

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 1,096คน