ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๔ (ค.ศ. ๑๘๔๐ - ๑๘๔๑)
จำนวนผู้เข้าชม 233

ไม่พบไฟล์แนบ