กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 25/08/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 130

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙ หลังปิดบริการแล้ว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.