โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 06/08/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 112

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นประธานและวิทยากร รองผู้กำกับงานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉนียง และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เฉนียง เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันตัว การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ การจัดโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.