นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ประกาศ : 30/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 54

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.