เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 30/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 50

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๓ คน โดยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.