กรมศิลปากรประกาศปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 21/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 104