กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 14/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 105

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ หลังปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.