ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส
วันที่ประกาศ : 12/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 611