ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ
วันที่ประกาศ : 30/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 905

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ประเภทอำนวยการ ระดับต้น


จำนวนผู้เข้าชม 0คน