กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 30/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 156

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ หลังปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.