ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 25/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 138

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง Digital  Curation : การจัดการข้อมูลในยุคสถานการณ์ COVID-19 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอแนวความคิด เรื่อง การนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่