โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 23/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 142

โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เปิดให้สมาชิกในครอบครัวพาเด็กๆ เข้าร่วมสนุกในกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ระบายภาพสี ประดิษฐ์โมบาย เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๔ 


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.