กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 17/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 142

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หลังจากปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว บริเวรห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณรอบๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.