ผู้อำนวยการและบรรณารักษ์ หอสมุด​แห่งชาติ​รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค ๒๐๒๑”
วันที่ประกาศ : 10/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 160

วันพฤหัสบดีที่​ ๑๐ มิถุนายน​ ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการและบรรณารักษ์ หอสมุด​แห่งชาติ​รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มและการปรับตัวของห้องสมุดในยุค ๒๐๒๑” ในกิจกรรมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom