กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 09/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 125

วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดหลังจากเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ในส่วนบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ห้องจัดแสดงนิทรรศการ และบริเวณของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.