พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เส้นสาย ลายเครื่องถ้วย”
วันที่ประกาศ : 07/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 52

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เส้นสาย ลายเครื่องถ้วย” เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับลวดลายที่ประดับบนเครื่องถ้วยสุโขทัยที่นิยมในอดีต จัดแสดงระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๔          นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา รูปแบบและลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยสังคโลกสุโขทัย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างสำนึกรักและหวงแหนในการร่วมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น นอกจากจะได้รับความรู้จากนิทรรศการแล้ว ผู้เข้าชมยังสามารถชมลวดลายบนเครื่องสังคโลกที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายกได้อีกด้วย
          ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “เส้นสาย ลายเครื่องถ้วย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เปิดทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๕๗๑