กิจกรรม " Cleaning Day " ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 27/05/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 64

กิจกรรม Cleaning Day ระหว้างวันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.