จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 18/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 68

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องจัดแสดง สำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.