โรงเรียนฟ้าใส อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมทำกิจกรรมว่าวจิ๋ว ณ ห้องหนังสือเยาวชน
วันที่ประกาศ : 01/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 32

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นักเรียนจากโรงเรียนฟ้าใส อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๖๓ คน และคณะครู จำนวน ๙ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมว่าวจิ๋ว ณ ห้องหนังสือเยาวชน หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่