ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 23/02/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 691