กล้องสูบฝิ่น
จำนวนผู้เข้าชม 1129

องค์ความรู้วิชาการ เรื่อง กล้องสูบฝิ่น จัดทำข้อมูลโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง