กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก แนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
วันที่ประกาศ : 03/02/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 525