สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 126/2563 จ้างทำโครงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไฟล์เอกสารจากภาพเป็นข้อความ (OCR)
จำนวนผู้เข้าชม 173