ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) และตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
วันที่ประกาศ : 12/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 634

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: