สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษา ตรวจแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Server และ Client
จำนวนผู้เข้าชม 220