สัญญาเเก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ National Single Window นำเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานประกอบการค้า กรมศิลปากร (ระยะที่ 2)
จำนวนผู้เข้าชม 236