สัญญาเเก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 172/2562 (ครั้งที่7) จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ" จำนวน 10,000 เล่ม (ครั้งที่ 8)
จำนวนผู้เข้าชม 233