ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่ประกาศ : 29/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1372