ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบูรพาภิราม โดยวิธีคัดเลือก
จำนวนผู้เข้าชม 250