เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
วันที่ประกาศ : 19/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1120

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • 001- รวม-เอกสารชี้แจงฯ อนุฯ สว. อนุฯ เชื่อมโยง 2564


จำนวนผู้เข้าชม 0คน