สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Anti-Virus จำนวน 1,500 ลิขสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 260