เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จำนวนผู้เข้าชม 748

  • ย้อนกลับ
  • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมายุครบ ๔ รอบ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 748คน